Защита на лични данни (GDPR)
Декларирам, че се запознах с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2017/679 /ОРЗД/, Относно обработването на личните ми данни, с последна актуализация от 21.05.2018 г., (включваща, но неограничаваща се до данните и координатите на Администратора и ДЛЗД, целите и правното основание на обработването, получателите на данните, срока на съхранение, правата ми, като субект на данни, последиците от непредоставяне на данните и липсата на профилиране), съдържаща се на тук и на място при търговеца.
ДАТЕКС ООД 2012 год.